slide2slide2
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

slide1slide1
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

slider3slider3
Plávanie pre deti

Chorvátsky Grob – Čierna voda

Prejsť na navigáciu

Ako prebieha kurz plávania

Kurz plávania je forma zábavnej hry rodiča a dieťaťa prostredníctvom jednoduchých pesničiek, riekaniek a básničiek pod vedením kvalifikovaného inštruktora.
Odráža prirodzené detské vývojové fázy tak, aby sme podporili fyzické, psychické a sociálne napredovanie Vášho dieťatka.
Deti sa učia najlepšie, keď sú uvoľnené a pripravené. Každého malého plavca povzbudzujeme k pokroku rešpektujúc jeho vlastné tempo. Vy ako rodič ste priamou súčasťou jeho rozvoja vo vodnom svete.
S cieľom zabezpečiť individuálny prístup inštruktora k deťom zaraďujeme do jedného kurzu maximálne 5 detí s ich rodičom.
Samotná lekcia plávania má tri časti.

  1. Úvodná časť –  V prvej časti sa venujeme krátkemu rozcvičeniu telíčka dieťaťa v bazéne  tak, aby bolo pripravené na ďalší pohyb vo vode. Inštruktor názorne rodičom vysvetlí a ukáže ako s dieťatkom vo vode správne manipulovať.
  2. Hlavná časť – V tejto časti sa najskôr zameriavame na adaptáciu deti vo vode,  zoznámenie sa s plaveckými hračkami a pomôckami, otužovanie  vzduchom i vodou, neskôr s pribúdajúcimi lekciami kurzov sa venujeme základným plaveckým zručnostiam ako dýchanie do vody,   ponáranie, splývanie na bruchu a chrbte,  skoky do vody, orientácia vo vode, ...   Aktívnejšie prvky striedame s relaxačnými cvičeniami, resp. hrami. Všetky činnosti  prebiehajú v príjemnej atmosfére cez detské pesničky a básničky.
  3. Záverečná časť – Plávanie ukončíme spoločnou  pesničkou s cvičením, do ktorého sú zapojené všetky deti a ich rodičia (samozrejme s ohľadom na potreby a náladu malých plavcov).  V tejto časti je priestor aj na individuálnu hru rodiča s dieťaťom.

Naše centrum má k dispozícii aj infrasaunu, ktorú môžete spolu s Vašim dieťatkom využiť  po lekcii v bazéne. Sauna slúži na zohriatie  ako aj uvoľnenie detského organizmu po plávaní.

Facebook Kontakt Cenník Kurzy

Nájdete nás

Kontakty

Addresa: Rubínova 4,
900 25 Chorvátsky Grob (miestna časť Čierna voda)
Tel: +421 940 396 060
Email: info@plavanierybicky.sk